Post Tagged with: "cach dat bay"

Cách đặt bẫy chuột

Cách đặt bẫy chuột

Việt Nam Pest Control giới thiệu bạn một ví dụ về Kế hoạch đặt bẫy diệt chuột 1. Vị trí và số lượng bẫy: – Hệ thống bẫy của Công ty gồm 15 cái với 15 vị trí nằm xung quanh phân xưởng. Trong đó có 10 vị trí chínhRead More